Sökning: "Nils Grote"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nils Grote.

 1. 1. Att hantera det otänkbara : en analys av samhällskunskapslärares hantering av kontroversiella frågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nils Grote; [2017]
  Nyckelord :Controversial issues; social science; deliberative communication; the art of dialogue; curricular conflict; Kontroversiella frågor; samhällskunskap; deliberativa samtal; den goda dialogen; värdegrundskonflikt;

  Sammanfattning : Discussing controversial issues in the classroom is important. Through discussing controversial issues students can both learn and develop a more democratic ethos. The teachers in Sweden have a clear task to defend and mediate democratic values to the students. LÄS MER

 2. 2. Assassin’s Creed 2 : - En analys av spelets historiebruk och dess skapande av historiemedvetande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Nils Grote; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay analyses the use of history in the video game Assassin's Creed 2. How have the developers used history in their game? The paper also analyses how the game can stimulate, arouse and mobilize the historical consciousness of the player. The essay presents a theoretical analysis of the uses of history and historical consciousness. LÄS MER