Sökning: "Nils Gustaf Gustafsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Nils Gustaf Gustafsson.

 1. 1. "Jag - en Öresundsb(r)o." Öresundsregionen som postpolitik och diskursiv framgångssaga

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Gustaf Gustafsson; [2007]
  Nyckelord :Öresundsregionen; postpolitik; gränsregioner; diskursproduktion; hegemoni; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Oresund Region, consisting of the Swedish county of Scania and the Danish islands of Sealand, Lolland, Falster and Bornholm, is widely recognised as a successful example of European cross-border co-operation. The purpose of this region building project is to form a cross-border fully integrated functional region in order to accomplish a high level of economic growth and employment. LÄS MER

 2. 2. Rökfritt EU? En studie av införandet av rökfria serveringar i vissa EU-länder ur ett politikkonvergensperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Gustaf Gustafsson; [2006]
  Nyckelord :tobakskontroll; folkhälsa; policykonvergens; policyspridning; EU; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis, the introduction of smoke-free restaurants and bars in several EU Member States in a policy convergence perspective is studied. The thesis sets out to explain whether policy convergence has occurred and the possible explanations connected with it. LÄS MER

 3. 3. Från raka rör till trådlösa nätverk - En studie av den politiska processen i tre stadsplaneringsfall i Lunds kommun under fyra decennier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Samuel Ulfgard; Petter Forkstam; Nils Gustaf Gustafsson; [2005]
  Nyckelord :stadsplanering; policyprocesser; Genombrottet; Ideon; ESS; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks tre stadsplaneringsprocesser i Lunds kommun ? en trafikled genom stadskärnan på 1960-talet, det s.k. Genombrottet; en forskningsby på 1980-talet, Ideon; och en större forskningsanläggning på 2000-talet, ESS ? med avseende på diskursiva spänningar och förändringar i den politiska processen. LÄS MER