Sökning: "Nils Hedlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nils Hedlund.

  1. 1. Att sluta röka inom vården; En enkätstudie bland patienter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Fabian Lundgren; Nils Hedlund; [2009]
    Nyckelord :Enkätstudie; motiverande samtal; nikotinersättningsmedel; rökare; rökavvänjning; Motivational Interviewing; nicotine replacement therapy; smoker; smoking cessation; survey study;

    Sammanfattning : Rökning är en av de vanligaste riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdom i Sverige. Det finns ett flertal vetenskapligt underbyggda metoder för att sluta röka. Rådgivning och motiverande samtal kring rökavvänjning, samt nikotinersättningsmedel är väl utarbetade metoder. LÄS MER