Sökning: "Nils Holgersson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Nils Holgersson.

 1. 1. Skånepågen blir dialektlös pojke? : En adaptionsanalys av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, transformeringen från bok till film

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Frida Haraldsson; [2021]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Children s literature science; Sweden; Adaption;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf's story about Nils Holgersson, The wonderful Adventures of Nils (1906-1907), is unique in several different ways. It was innovative for its time and it was the first school book written as a story, which makes it an interesting foundation to build an essay upon. LÄS MER

 2. 2. Rules of thumb for energy-efficient renovation of apartment buildings : The case of Nils Holgersson, the Swedish statistical home

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Hedayat Darabikelareh; Tagreed Maqatif; [2021]
  Nyckelord :Energy-efficient; renovation measures; Nils Holgersson building; VIP; XPS; ventilated façade; IDA ICE; LCCA; Miljöbyggnad.;

  Sammanfattning : In Sweden, there are around 300 000 multi-family buildings with high energy consumption state a high renovation potential in the building sector. This study aims to analyze different renovation measures for a typical theoretical multi-family building to determine their effects on energy consumption, financial profitability, and impacts on obtaining an energy label in the rating system. LÄS MER

 3. 3. Den (inte så) unike Nils Holgersson : En komparativ studie av språket i två samtida barnböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emma Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Nils Holgersson; Laura Fitinghoff; Barnen ifrån Frostmofjället; barnlitteratur; språklig förändring; stavningsreform; verbkongruens;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar språket i två klassiska barnböcker. Syftet är att avgöra om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige var så radikalt modern som den än idag ofta anses vara. LÄS MER

 4. 4. Nils Holgersson och synen på barn, barndom och nationen: en komparativ studie av hundra års utveckling i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2019]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; barndomen; barn; nationen; barndomens historia; synen på; childhood; children; nation; views of; föreställd läsare; föreställd gemenskap; implied reader; imagined communities; barnlitteratur; children s literature; komparativ studie; comparative study; översättning; translation; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Children’s literature is an underused source for historical studies even though children’s books have great potential to give us insights into the time in which they were written. This is especially true when it comes to views of children and childhood which makes children’s literature a good way into the complex history of childhood. LÄS MER

 5. 5. Change in heating costs for different renovation alternatives of a million-housing program building

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Robert Alexandersson; Stephan Tran; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2014 the network for energy efficient multi-residential buildings, BeBo, finished a project called “Ett hus, fem möjligheter” (“One building, five opportunities”). The purpose was to provide insight into and a comparison of five different renovation alternatives for an existing building from the million-housing program, resulting in a decrease in energy use by at least half. LÄS MER