Sökning: "Nils Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Nils Jönsson.

 1. 1. Mapping, development and optimization of internal logistics in a multi-stage production facility

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Nils Jönsson; Björn Hofbard; [2018]
  Nyckelord :Logistics; value stream mapping; gemba walk; warehouse layout; lean production; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Mapping, development and optimization of internal logistics in a multi- stage production facility Authors: Nils Jönsson and Björn Hofbard Supervisors: Eva Berg, Department of Industrial Management and Logistics. Conny Andersson, Sandvik Background: In highly dynamic and competitive environments, supply chain management and logistics can create important advantages against competitors. LÄS MER

 2. 2. An Alternative Four-Factor Model

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Nils Hübinette; Gustav Jönsson; [2011]
  Nyckelord :Liquidity; Asset Pricing; Carhart; Anomalies; Investment;

  Sammanfattning : In this paper, we add a liquidity factor to the Chen, Novy-Marx & Zhang (2010) three-factor model, creating an alternative four-factor model. From empirical tests we conclude that the liquidity factor is priced, and that the alternative model is overall better than the Carhart (1997) four-factor model at explaining anomalies, especially standardized unexpected earnings (SUE), financial distress and total accruals. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av liggbåsinredningar för bättre välfärd och hygien hos mjölkkor

  M1-uppsats, SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Författare :Ulf Hansson; Nils-Emil Jönsson; [2009]
  Nyckelord :ko ; liggbås; liggbåsinredning; hygien; välfärd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stock Returns on Football Clubs: The Effect of Surprises on the Pitch

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Gustav Jönsson; Nils Hübinette; [2009]
  Nyckelord :Football club valuation; Sporting results; Share price reactions;

  Sammanfattning : This paper analyzes the impact of match results on stock returns of listed football clubs in England between the season 2000/2001 and March 2009. Based on the efficient market hypothesis and a paper published by Bernanke & Kuttner, the hypothesis is that unanticipated match results should to a larger extent affect abnormal returns than anticipated ones. LÄS MER

 5. 5. Den sociala kreatören

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Höglund; Nils Franzén; Lina Jönsson; Madeleine Larsson; [2008]
  Nyckelord :Innovation; modebranschen; kreativitet; socialpsykologi; team; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den sociala omgivningen spelar en viktig roll för designerns kreativa förmåga. Framförallt har omgivningen en viktig inverkan för designerns emotionella tillstånd som i sin tur påverkar humöret och kreativiteten. LÄS MER