Sökning: "Nils Kirsten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nils Kirsten.

 1. 1. Laborationer och vetenskaplighet : Utgångspunkter och validitet vid bedömning av laborationsrapporter

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Nils Kirsten; [2010]
  Nyckelord :Bedömning; laborationer; kunskapsemfaser; validitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Laborationer och vetenskaplighet : Utgångspunkter och validitet vid bedömning av laborationsrapporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Nils Kirsten; [2010]
  Nyckelord :Bedömning; laborationer; kunskapsemfaser; validitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats presenterar en undersökning av utgångpunkter och validitet vid bedömning av laborationsrapporter. Studieobjekten är kursplaner i kemi för gymnasiet, intervjuer med två gymnasielärare och samma lärares bedömningar av laborationsrapporter. LÄS MER