Sökning: "Nils Kraft"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Nils Kraft.

 1. 1. Physically Based Modelling for Knock Prediction in SI Engines

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem; Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Nils Thornberg; Jonas Eriksson Kraft; [2018]
  Nyckelord :knock; engine; si; si-engine; prediction; modelling; heat; release; knack;

  Sammanfattning : The high demand for an increase in performance and at the same time loweringthe emissions is forcing the automotive industry to increase the efficiency of thevehicles. This demand lead to a problem called knock, which often is the limitingfactor when increasing the efficiency of the engine. LÄS MER

 2. 2. 18-Fluorid PET/CT:s roll i diagnostiken av höft- och knäproteslossning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Nils Kraft; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kommunala särkrav : En studie om i vilken utsträckning kommuner bryter mot förbudet i PBL 8 kap. 4 a §

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :David Svensson; Nils Torbäck; [2016]
  Nyckelord :PBL 8:4 a; special demands; demands on the construction works technical properties; Boverket’s Building Regulations; land development agreements; building permit; PBL 8:4 a; särkrav; byggnadsverks tekniska egenskapskrav; BBR; exploateringsavtal; bygglov;

  Sammanfattning : Den första januari 2015 trädde en ny regel i kraft, PBL 8 kap. 4 a §. Regeln innebär att kommuner inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper, även kallat särkrav. Med egna krav anses sådana krav som är mer ambitiösa än vad regelverket tillåter. LÄS MER

 4. 4. Slope processes and strength of material in silt rich ravines in Säterdalen, Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Pontus Westrin; Nils Melin; [2015]
  Nyckelord :Ravine; Silt Ravine; Silt; Cohesion; Shear ring; Shear stress; Angle of repose; LIDAR; Stress; Strength of material; Säterdalen; Raviner; Dalarna; Jord; Silt; Siltravin; Hållfasthet; Kohesion; Lidar;

  Sammanfattning : Slope processes are important to understand if we are to protect fragile environments. Every year slope development in weak soils put nearby infrastructure in risk zones of sliding and ravine erosion takes away field areal from farmers as they grow even larger. LÄS MER

 5. 5. Kontroll och frivillighet i två modeller för missbruksbehandling - En kvalitativ undersökning av två aspekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Henrik Järvborn; Nils Kraft; [2013]
  Nyckelord :Control; voluntariness; drug rehabilitation therapist; Twelve- step pro-gram; Milieu therapy.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to illuminate the relation between control and volunta-riness in drug rehabilitation programs, as viewed from the perspective of therapists within two types of programs: The Twelve step program and the Milieu therapy pro-gram. Drug rehabilitation programs in Sweden are mostly based on voluntary partici-pation. LÄS MER