Sökning: "Nils Maximilian Eriksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nils Maximilian Eriksson.

 1. 1. Rosornas krig: Förändring inom socialdemokratisk idéutveckling 2000–2020

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Maximilian Eriksson; [2021]
  Nyckelord :SAP; förändring; jämlikhet; beskrivande idéanalys; Tiden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Social Democratic Party (SAP) has been defining Swedish politics during the past century. Against the backdrop of an ideological shift to the right in the 1990s, this study aims to investigate if the SAPs understanding of equality has changed over the past twenty years. LÄS MER

 2. 2. Tjänstemännens offentliga etos i skolans värld: En kvalitativ studie om rektorers förhållande till huvudmannen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Maximilian Eriksson; Leo Lundblad Stene; [2020]
  Nyckelord :Demokratins väktare; Grounded Theory; högre tjänstemän; legitimitet; offentlig förvaltning; offentligt etos; rektor; representativ demokrati; slöjförbud Skurup; tjänstemannaideal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The relationship between politicians and public servants constitutes a key area of interest within the study of public policy. Earlier theories considering how to interpret public servants' role in public administration are predominantly applicable to public servants working closely with citizens. LÄS MER