Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Offer eller förövare? En kvalitativ studie om män som har utsatts för våld av en kvinnlig partner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josephine Holk; Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :hegemonic masculinity; battered men; shame; the ideal victim; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a deeper understanding of men who are exposed to domestic violence by their female partners. We have examined the embedded norms related to the fact, that a man gets beaten by a woman, and how these norms have affected these men’s views on their role and their choice not to seek assistance to get out of their situation. LÄS MER

 2. 2. Buckling of End-Bearing Retaining Walls in Clay

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Jansson; Nils Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Berliner walls; Critical loads; buckling; finite element model; Eurocode 3; Berlinerspont; Rörspont; kritisk knäckningslast; knäckning; finit element modell; Eurocode 3;

  Sammanfattning : The design of back-anchored retaining walls in Sweden has traditionally not included global elastic instability of the retaining wall as a possible failure mode. Eurocode 3 part 5 (SS-EN 1993-5) requires design of steel structural members for retaining walls to assess the risk of buckling if the normal force exceeds 4 % of the critical buckling load of the retaining wall. LÄS MER

 3. 3. Straffrätt och politik: En kvalitativ innehållsanalys av riksdagspartiernas straffrättspolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Markus Tillman; [2018]
  Nyckelord :allmänt rättsmedvetande; kriminalisering; straffrättslig politik; vedergällning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur väl riksdagspartiernas straffrättsliga politik överensstämmer med den kriminologisk forskningen rörande detta ämne, samt möjliga förklaringar till detta förhållande mellan politik och forskning. Det material som används utgörs av riksdagspartiernas partipolitik och valprogram inför riksdagsvalet 2018, och analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Hur väl mäter en skördare? : en studie i mätprecision hos skördare vid upparbetning av tallstammar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Nils Nilsson; [2017]
  Nyckelord :aptering; skördarmätning; skördarkalibrering; mätprecision; virkesvärde;

  Sammanfattning : Det finns två metoder för gallring, dels den stickvägsgående och dels den beståndsgående metoden. Beståndsgående skördare är oftast mindre och smalare än stickvägsgående, vilket underlättar vid beståndskörning. LÄS MER

 5. 5. Ju förr desto bättre? : En studie om hur nyhetsinnehållet i kvartalsrapporter påverkar tidpunkten för publicering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Nilsson; Nils Simonsson; [2017]
  Nyckelord :Timing; Resultatannonsering; Rapportpublicering; Nyhetsinnehåll; Kvartalsrapporter;

  Sammanfattning : Det kan finnas motiv för företag att vara strategiska med tidpunkten för resultatrapportering om det kan gynna dem. Tidigare studier på den amerikanska marknaden har observerat att bra nyheter tenderar publiceras tidigt medan dåliga nyheter släpps sent, där nyheten avser om företaget presterat över eller under marknadens förväntningar. LÄS MER