Sökning: "Nils Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Nils Olsson.

 1. 1. LCA of Low-temperature District Heating Network Components

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Nils Olsson; [2021]
  Nyckelord :District Heating; LCA; Life Cycle Assessment; Pipes; Environment; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Following the development of new materials and the continuous technical progress made in the construction and energy industries, district heating as a concept finds itself on the brink of a generational shift. One of the pioneering projects leading the way is the creation of Brunnshög, an modern and sustainable district under construction in the north-eastern end of the city of Lund, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Berättarteknik, karaktärer och litteraturdidaktik  -en analys av Per Olov Enquists roman Magnetisörens femte vinter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nils-Johan Olsson; [2020]
  Nyckelord :Extern berättare; karaktärsbunden berättare; rapportör; fokalisator; extern fokalisation; intern fokalisation; berättande jag; upplevande jag; karaktärer; karaktärs-effekt; handlingar; upprepningar; relationer; förändringar; tankar och minnen; Mieke Bal; föreställningsvärldar; Judith A. Langer;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras Per Olov Enquists roman Magnetisörens femte vinter (2009 [1964]).Syftet med den tvådelade analysen är att utröna hur verket är konstruerat berättartekniskt –men även att undersöka hur de viktigaste karaktärerna gestaltas samt att se hur deras olikaegenskaper bidrar till verket som helhet. LÄS MER

 3. 3. Från rasbiologi till rekordår – en dekonstruktion av fyra svenska myndighetsdiskurser om romer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nils-Johan Olsson; [2020]
  Nyckelord :Romer; myndighetsdiskurser; dekonstruktion; minoritet; essentialism; modernisering; intertextualitet; explicit dikotomi; implicit dikotomi; välfärdsstat;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks svenska myndigheters föreställningar om den romska minoriteten under tidsperioden 1923–1966. Genom att analysera fyra olika myndighetsdiskurser (1923, 1944, 1956 och 1966) har jag undersökt myndigheters konstruktioner av den romska minoriteten i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Hur privata vårdföretag skapar legitimitet gentemot sina intressenter : Ur fyra organisationers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Alexander Olsson; Nils Thörnevik; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Tideräkning” : En mikrohistorisk studie av den f.d. främlingslegionären Sven Bloms tankar, minnen och leverne efter sitt deltagande i det stora kriget.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Olsson; [2019]
  Nyckelord :Sven Blom; Svenska frivilliga; Svenska kolonin i Paris; Svenska Klubben; Svenska societeten; Mikrohistoria; Mentalitetshistoria; Rolf de Maré; Nils Dardel; Thora Dardel; Första världskriget; Mellankrigstiden; Främlingslegionen; Svenska främlingslegionärer; Svenskar i krig; Svenskar i Paris; Minnen efter krig; Dagböcker; Brev.;

  Sammanfattning : This essay examines the final part of the life of former volunteer foreign legionary Sven Blom, and is part of a project which started in 2017 with my first essay: Red Trousers and Watery Mud. : Sven Blom’s Experience of the First World War: a Case-study, which explores the Swedish volunteer Sven Bloms’ experience of the First World War in the French foreign legion. LÄS MER