Sökning: "Nils Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Nils Olsson.

 1. 1. Hur privata vårdföretag skapar legitimitet gentemot sina intressenter : Ur fyra organisationers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Alexander Olsson; Nils Thörnevik; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ELEVHÄLSANS ARBETE MED ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD : Praktiskt arbete kontra styrdokument och skollag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Olsson; Nils Sparreman; [2018]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; elevhälsa; rektor; studie- och yrkesvägledare; utvärdering;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka och visa hur arbetet kan se ut för en skolas elevhälsoteam i arbetet gällande elever i behov av särskilt stöd samt rektors plan kring detta arbete. Vidare syftar studien att undersöka hur elevhälsan utvärderar sitt arbete för att ha en så framgångsrik verksamhet som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Mapping of cost drivers in continuous flow production

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Nils Gladysz; Henrik Olsson; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Greenhouse Gas Emissions and Energy Payback Time for multi- and mono-Si Photovoltaic Systems - A Study on Solar Energy from Photovoltaic Systems Located in Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nils Malmström; Hannes Olsson Tedin; [2016]
  Nyckelord :Solar energy Greenhouse gas GHG emission Energy payback time EPBT Photovoltaic PV Multi-Si Mono-Si; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Climate change is one of the greatest environmental challenges at the present time and is currently an issue affecting the entire global population. Alternative renewable energy sources are vital to be able to deal with this challenge. LÄS MER

 5. 5. När oron kokar över - En kvalitativ studie om lärares syn på anmälningsskyldigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sebastian Wiberg; Nils Olsson; [2016]
  Nyckelord :Mandatory reporting law; Child abuse; Accounts; Teacher.; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Nils Olsson & Sebastian Wiberg Title: When the concern boils over. A qualitative study of teachers’ views of the notification requirements/mandatory reporting in high schools. LÄS MER