Sökning: "Nils Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Nils Persson.

 1. 1. Sätt på dig din gyllene mantel : En studie av Xipe Totecs roll i det aztekiska samhället

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Nils Westerholm Persson; [2020]
  Nyckelord :agriculture; mesoamerica; aztec; mythology; human sacrifice; jordbruk; mesoamerika; azteker; mytologi; människooffer;

  Sammanfattning : Xipe Totec is an Aztec god often associated with agriculture and fertility. It is a deity type that is common in ancient societies dependent on agriculture but what sets him apart is his link to a rather brutal set of rituals. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarenkät : Framgångsrikt i förändringsprocesser eller ett slöseri med tid och resurser?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Per Hammas; Nils Persson; [2019]
  Nyckelord :medarbetarundersökning; medarbetarenkät; resultat; kommunikation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur Örnsköldsvik kommuns arbetar med resultatet som deras medarbetarenkät genererade. Studien tog en kvalitativ ansats där den empiriska datan samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sju chefer inom kommunen. LÄS MER

 3. 3. Transportörsutbildning : från avlägg till industri

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Nils Persson; [2017]
  Nyckelord :virkestransportör; utbildning; inmätning av virke;

  Sammanfattning : The forestry industry in Sweden is dependent on a well-functioning transport chain from landing site to different industries. Timber vehicles dominate the transport of forestry products. LÄS MER

 4. 4. Predicting Railway-Induced Ground Vibrations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Nils Persson; [2016]
  Nyckelord :ground vibrations; railway; train; wave propagation; vibration measurements; finite element method; dynamics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Population growth and densification lead to growing urban environments. Unbuilt land within cities can be used to construct residences and other facilities. Population growth can further lead to a greater demand of transportation, which can require expansion of transportation systems such as railways or road traffic. LÄS MER

 5. 5. Vem är expert? : En kvalitativ studie om praktikers uppfattning av brukarinflytande inom socialtjänstens missbruks- och beroendevård.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Nils Jonasson; Peter Ohlsson; [2015]
  Nyckelord :client participation; treatment of substance abuse; brukarinflytande; relationell pedagogik; socialt arbete; missbruksvård;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur praktiker inom socialtjänstens missbruks- och beroendevård förhåller sig till brukarinflytande. Vidare undersöks hur brukarinflytande i relationell mening påverkar förhållandet mellan praktiker och klient. Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med en kvalitativ ansats. LÄS MER