Sökning: "Nils Rasmussen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nils Rasmussen.

  1. 1. Prediktion av priset på höstvete

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Nisa Andersson; Nils Broman; Martin Björn; Adrian Byström; Gabriel Markfjärd; Christian Rasmussen; Simon Sundberg; [2019]
    Nyckelord :Prediktion; höstvete; neurala; nätverk;

    Sammanfattning : I denna rapport finnes resultatet av kandidatprojektet i kursen TDDD96 som ges av Linköpings universitet. Projektet har utförts av sju studenter på Civilingenjörsprogrammet inom Datateknik och Civilingenjörsprogrammet inom Mjukvaruteknik. LÄS MER