Sökning: "Nils Rautio"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nils Rautio.

  1. 1. Anläggningsmodellering i AutoCAD Civil 3D

    M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Nils Rautio; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : SammanfattningExamensarbetets syfte är att ge en övergripande bild om vad BIM egentligen är och hur arbetsmetoden ska kunna påverka byggprocessen positivt. Rapporten fokuserar på anläggningsbranschen och då främst från en projektörs perspektiv. LÄS MER