Sökning: "Nils Sörensen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nils Sörensen.

 1. 1. Which CBSC-objectives matter? : A multiple case study of corporate managers’ focus in corporate control

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Barkman; Nils Sörensen; [2015]
  Nyckelord :Corporate balanced scorecard; corporate control; focus on objectives; complexity of measures; relationship between objectives; capital market pressure.;

  Sammanfattning : This study investigates which objectives in the corporate balanced scorecard (CBSC) that corporate managers in large unlisted companies focus on within corporate control. It also investigates what the explanatory factors are for the corporate managers’ focus. LÄS MER

 2. 2. Vilka karaktärsdrag hos företag influerar mängden redovisningsinformation? : En studie om den praktiska redovisningen av biologiska tillgångar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Streijffert; Nils Sörensen; [2013]
  Nyckelord :IAS 41; Biologiska tillgångar; redovisningsinformation; informationsasymmetri; agentteori; karaktärsdrag;

  Sammanfattning : Denna uppsats är inriktad på att studera den praktiska redovisningen av biologiska tillgångar i företags redovisning. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur redovisningen av biologiska tillgångar är strukturerad samt att utröna hur olika karaktärsdrag hos företag påverkar mängden redovisningsinformation. LÄS MER