Sökning: "Nils Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Nils Svensson.

 1. 1. "Det är svårt att göra kurslitteratur sexigt" : En jämförelse mellan kunders och företags syn på värde genom digitalisering och innovation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johansson Amelia; Svensson Nils; [2018]
  Nyckelord :Värdeskapande; digitalisering; innovation; kurslitteratur; streaming;

  Sammanfattning : Titel: “Det är svårt att göra kurslitteratur sexigt” En jämförelse mellan kunders och företags syn på värde genom digitalisering och innovation   Författare: Amelia Johansson och Nils Svensson Handledare: Åsa Lindström Examinator: Christine Tidåsen Kurs: Examensarbete 15hp, Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2018.   Forskningsfråga: Hur ser värdeskapande inom kurslitteratur ut hos kunden jämfört med företagen och hur ser de olika parterna på digitalisering och framtida innovationer som en möjlighet att påverka kundvärdet? Bakgrund och problemområde: 2007 var det endast hälften av alla högskolestudenter som köpte den obligatoriska kurslitteraturen då resten inte ansåg att de hade råd. LÄS MER

 2. 2. Belysning och upplevd trygghet : ljusgestaltning av ett delstråk i Stadsskogen, Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nils Svensson; Rasmus Klingstedt; [2018]
  Nyckelord :belysning; ljusgestaltning; perception; skogsstråk; trygghet;

  Sammanfattning : Många upplever otrygghet när de rör sig utomhus nattetid, inte minst i grönområden. Få studier undersöker belysning och upplevd trygghet i skogsstråk, därav är det relevant att undersöka frågorna: Vilka belysningsstrategier kännetecknar upplevd trygghet i skogsstråk? Hur kan ett skogsstråk i teorin ljusgestaltas för att främja upplevd trygghet? För att besvara första frågan gjordes en bakgrund om perception och ljus, följt av en tematisk litteraturöversikt om belysningsstrategier som påverkar upplevd trygghet. LÄS MER

 3. 3. Två underbara resor : En komparativ analys av två versioner av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Rydgård; Elin Svensson; [2018]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; Irmeli Latvala; adaption; komparativ; karaktärer;

  Sammanfattning : Uppsatsen jämför en lätt moderniserad utgåva av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1981) med Irmeli Latvalas adaption Nils Holgersson på lätt svenska (2017). Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1981) är en välkänd berättelse om en ung svensk pojke som upptäcker Sveriges geografi tillsammans med en vildgåsflock. LÄS MER

 4. 4. ”… Dom vuxna är lite mer vuxna” : En fokusgruppsstudie om hur barn ser på sitt eget inflytande i fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nils Block; Emilio Svensson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur barn ser och beskriver sitt eget inflytande på fritidshemmet. Studien genomförs på ett fritidshem med sju barn från årskurs fyra och fem som vi träffade vid tre olika tillfällen för att genomföra fokusgruppsamtal med. Vi har så långt som möjligt jobbat för att framhäva barns perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Vippning av stålfackverk : En studie av erforderlig stagning av över- och underram samtuppträdande moment i diagonaler

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ellen Svensson; Nils Boman; [2017]
  Nyckelord :Initial bow imperfections; lateral torsional buckling; lateral and torsional restrain; Initialkrokighet; vippning; stagning; fackverk; FEM; Eurokod;

  Sammanfattning : Horisontella laster som uppstår från till exempel vindlast, snedställning och initialkrokighet kan ge upphov till vippning och måste därför hanteras. En vanlig metod som tillämpas för att hantera vippning är stagning, men för att kunna staga ett konstruktionselement är det viktigt att ha kännedom om hur elementet beter sig under vippning. LÄS MER