Sökning: "Nils Wallin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Nils Wallin.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans upplevelse av barn och anestesi i MR

  Magister-uppsats,

  Författare :Daniel Mc Bride; Nils Wallin; [2019-06-20]
  Nyckelord :MR; barn; anestesisjuksköterska; patientsäkerhet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: MRI is a well-developed diagnostic method that requires the patient to be able to lie still for a long time. Anesthesia is sometimes used to facilitate children's experience of MRI since children often find it difficult to lie still. LÄS MER

 2. 2. Varför söker inte personer vård vid urininkontinens?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Dan Thorelli; Nils Wallin; [2011]
  Nyckelord :urinary incontinence; barriers; care seeking; help seeking; experience;

  Sammanfattning : Urininkontinens är inte en sjukdom i sig utan ett symtom på bakomliggande orsaker. Att bli inkontinent kan ha flera olika förklaringar, men ofta är behandlingsmöjligheterna goda. LÄS MER

 3. 3. "Vatten gifver gräs" : Ängsvattning i Sverige och i synnerhet i Malmöhus län

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för Naturvetenskap

  Författare :Nils Wallin; [2011]
  Nyckelord :Ängsvattning; översilning; ängsbruk; agrarhistoria; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Ängsvattning kan ha förekommit i Sverige under medeltiden men blev vanligare först efter 1800. Föreliggande arbete visar dock att omfattande kunskap om, och faktiska vattningsängar fanns redan på 1760-talet. LÄS MER

 4. 4. Budgetparadoxen : Varför företag väljer att behålla traditionell budget eller budgetliknande processer trots den kritik som riktats mot den

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nils Nordstrand; Linda Åhman; [2011]
  Nyckelord :Budget; budgetkritik; ekonomistyrning; beyond budgeting; relevance lost;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under 1980-talet riktades hård kritik mot  konomistyrningen i den såkallade ”Relevance Lost” - debatten. Kritiken styrdes senare mer specifikt mot budgeten, där kritiker som Jan Wallander (1995) samt Hope & Fraser (2003) menade att budgeteringen tillförde lite värde i modern affärsverksamhet och att den borde avskaffas helt. LÄS MER

 5. 5. Praktiska effekter av begreppsförvirring för en databas konceptuella design : En fallstudie om databas- och begreppsmodellering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Nils Wallin; Erik Olsson; [2010]
  Nyckelord :Databasmodellering; begreppsmodellering; begreppsförvirring; integration; optimering;

  Sammanfattning : Company X develops a laboratory information system (LIS) called System Y. The informationsystem has a two-tier database architecture consisting of a production database and a historicaldatabase. A database constitutes the backbone of a IS, which makes the design of the databasevery important. LÄS MER