Sökning: "Nils-petter Norlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nils-petter Norlin.

  1. 1. Att bli betrodd eller misstrodd : Hur historielärare förhåller sig till 2000-talets utbildningspolitiska förändringar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

    Författare :Nils-Petter Norlin; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER