Sökning: "Nima Nasjian"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nima Nasjian.

 1. 1. IPAD I KLASSRUMMET

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Nima Nasjian; [2021-08-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte:Att studera Ipad-användningen i skolan under lektionstid och dess påverkan på elever ur elevernas perspektiv. Frågor ställs om hur störda elever blir av an-vändningen, hur hjälpta de blir av den och om den påverkar deras upplevda förmåga. Frågor ställs även om regeltillämpningen för Ipad. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan två kulturanalyser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Nima Nasjian; [2020]
  Nyckelord :Change; cultural analysis; cultural dimensions; leadership; diversity; organizational culture; organizational structure; Förändring; kulturanalys; kulturdimensioner; ledarskap; mångfald; organisationskultur; organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Kulturen i en organisation påverkar hur medarbetarna tänker och agerar och är därför viktig att studera. Varje organisation består av gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas när medlemmar samverkar med varandra. LÄS MER