Sökning: "Nimby-fenomenet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Nimby-fenomenet.

 1. 1. Grannarna stoppade boende för psykiskt funktionsnedsatta- en kvalitativ studie om konflikt, sociala rörelser och legitimitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Frida Andersson; [2014]
  Nyckelord :Nimby-fenomenet; experttilltro; sociala rörelser; avvikande; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Helsingborg har grannar till ett planerat boende för psykiskt funktionsnedsatta protesterat mot dess etablering. Syftet med denna studie har varit att förstå protesterna och hur grannarna har formulerat dessa. LÄS MER

 2. 2. Samhällsoro och neutralitet : En fallstudie om grannars reaktioner inför boende för ensamkommande barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Andersson; Anna Hellsvik; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antalet ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige ökar för varje år. Det har gjort att fler kommuner nu tar emot dessa barn och ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Samhällsoro och neutralitet : En fallstudie om grannars reaktioner inför boende för ensamkommande barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Andersson; Anna Hellsvik; [2013]
  Nyckelord :Integration; ensamkommande barn; grannskapsrelationer; HVB-hem; NIMBY; Kontakthypotesen;

  Sammanfattning : Antalet ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige ökar för varje år. Det har gjort att fler kommuner nu tar emot dessa barn och ungdomar. LÄS MER