Sökning: "Nimer shadida"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nimer shadida.

  1. 1. Textanalys och Maskininlärning: En jämförelse av maskininlärningsalgoritmer för klassificering av fakturor och kvitton i e-postmeddelanden.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

    Författare :Nimer Shadida Johansson; Maurits Gabriel Johansson; [2018]
    Nyckelord :textanalys; maskininlärning; applikation; faktura; kvitto; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Enligt Skatteverket (Skatteverket, 2018-05-29) skall varje händelse som påverkar ekonomin i ett företag bokföras. Bokföringen skall grunda sig på skriftlig handling, också kallat verifikation. Bland typer av verifikationer kan en sådan vara ett kvitto eller en faktura. LÄS MER