Sökning: "Nimo"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Nimo.

 1. 1. Erfarenheter av kommunikation mellan operations-och anestesisjuksköterskor : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Nimo Hassan; Mona Hafidh; [2024]
  Nyckelord :Communication; Perioperative care; Theatre nurse; Anesthesia nurse; Experience; Kommunikation; Perioperativ omvårdnad; Operationssjuksköterskor; Anestesisjuksköterskor; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla vårdprofessioner i operationsteamet ska arbeta utifrån sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Perioperativ omvårdnad i en högteknologisk vårdmiljö, där patienten erbjuds säker vård som bygger på trygghet och välbefinnande, är det som kännetecknar operationssjuksköterskans profession. LÄS MER

 2. 2. Vid livets slut : Sjuksköterskans upplevelse av existentiella samtal med både patienter och deras anhöriga : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Nimo Abdullahi; Luwam Belay; [2023]
  Nyckelord :Conversation; end of life care; existential; nurses experiences; palliative care; Samtal; vårdmöten; palliativ vård; sjuksköterskors upplevelser; existentiella frågor;

  Sammanfattning : Background: To work in Palliative Care can be difficult and challenging for nurses, in which they meet existential issues concerning life and death. This requires nurses to meet the patient's relatives to discuss these issues. Nurses have the responsibility to invite patients and their relatives to converse about existential issues. LÄS MER

 3. 3. Characterization of NiMo catalysts with noble metal promoters

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Filip Hallböök; [2023]
  Nyckelord :Catalysis; Hydrodeoxygenation; TPR; NiMo-catalysts; Chemical engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : To be able to face the challenges brought on by climate change there is an urgent need to reduce the heavy dependence on fossil fuels. Bio-oil is one such renewable and carbon-neutral replacement that has shown promising potential. A key step in making bio-oil commercially feasible is improvements of the upgrading processes of the bio-oil. LÄS MER

 4. 4. Re-design of a wall mounted cabinet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Miriam Fernandez Vida; Valeria Isabel Marin Montiel; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project consists of the redesign of a drying cabinet: the model ETS 1500. This product belongs to the NIMO company, and it has some problems regarding design, usability and assembling. The process consists of a prestudy based on an analysis of the current product to find where the problems are. LÄS MER

 5. 5. Chelating agents in NiMo sulfided catalysts and the effect of nitrogen compounds on hydrodearomatization and hydrodenitrogenation reactions

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Lilla Lukovicsová; [2022]
  Nyckelord :hydrotreating; NiMo Al2O3; HDN; HDA; trickle-bed microreactor; Type I and II hydrotreating catalysts; Hydrering; NiMo Al2O3; HDN; HDA; porlbädd reaktor; Typ I och II hydrering katalysatorer;

  Sammanfattning : Hydrering är en viktig process för att producera produkter med önskade egenskaper samt att uppfylla de lagliga krav som existerar med avseende på miljö och hälsa. Reaktionerna som sker vid hydreringen är katalytiska vilket innebär att förstå sam utnyttja de mest lämpliga katalysatorerna är av yttersta vikt. LÄS MER