Sökning: "Nina Andersson Dimberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Andersson Dimberg.

  1. 1. Undervisning i förskolan : ”…och då är det ju liksom upp till mig att fånga dom här situationerna och synliggöra det här för barnen. Jag har en jätteviktig roll i undervisningen”.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Nina Andersson Dimberg; Emilia Wahlqvist Jung; [2019]
    Nyckelord :Undervisning; Förskola; Förskollärare; Lärande;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur åtta verksamma förskollärare uppfattar och beskriver undervisning i förskolan. Vi har utfört en kvalitativ studie och med hjälp av semistrukturerade intervjuer samlat in vårt material. LÄS MER