Sökning: "Nina Blomberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Blomberg.

  1. 1. Ung och stressad : En kvalitativ studie om unga tjejers upplevelser och hantering av skolans krav

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

    Författare :Nina Andersson; Helena Blomberg; [2009]
    Nyckelord :Coping; stress; adolescents; females; school environment;

    Sammanfattning : A considerable number young of students are suffering from sociopsychological complaints. The psychological complaints emerge from differnt sources. Important factors for psychological well being are experiences of a satisfactory social network, efficient coping strategies and a supportive school climate. LÄS MER