Sökning: "Nina Färdig"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nina Färdig.

 1. 1. Databas i Microsoft Access för forskningsstudie angående ärftlig mutation i genen TP53

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Nina Jansson Bertheussen; Lina Welander; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här projektet har en databas byggts till ett nationellt forskningsprojekt angående nedärvda mutationer i genen TP53. Forskningsprojektets syfte är att få en större förståelse för mutationer i TP53 och dess effekt på den ökade förekomster av cancersjukdomar hos personer med den här mutationen. LÄS MER

 2. 2. Integration på öppna förskolan : fördelarna med dess verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Nina Christianson Böhlin; [2016]
  Nyckelord :Integration Open daycare Culture Singing Interaction Children; Integration Öppna förskolan Kultur Musik Sång Lek Interaktion Barn;

  Sammanfattning : An ethnological essay about two open daycares in Söderköping, one by the Swedish church and one by the community. -How to integrate refugees and there children in the social enviroment in the town.The benefits of the daily activites at the open daycares by singing and interacting with other children. LÄS MER