Sökning: "Nina Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Nina Forsberg.

 1. 1. #maskulinitet : - En kvalitativ analys om maskulinitet, maskulinitetsnormer och dess konsekvenser till sociala problem

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sandra Forsberg; Nina Saxenbrink; [2019]
  Nyckelord :Masculinity norms; hegemonic masculinity; gender order; masculinities; Instagram; Maskulinitetsnormer; hegemonisk maskulinitet; genusordning; maskuliniteter; Instagram;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how authors on Instagram describe masculinity norms. We aimed to further analyse how the authors illustrate the consequences of masculinity norms in relation to social problems. The study is based on 25 posts from authors on Instagram which were analysed by a content analysis method. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att leva med fibromyalgi. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Abrahamsson; Nina Hagert; [2019]
  Nyckelord :fatigue; fibromyalgi; lidande; misstrodd; osynlig sjukdom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett sjukdomstillstånd med oklar etiologi och som karaktäriseras av en långvarig, generaliserad smärta, fatigue och ett flertal andra symtom. Sjukdomen drabbar cirka 2% av världens befolkning där prevalensen är högre bland kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Las niñas, la rebeldía y la política

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Madeleine Forsberg; [2016]
  Nyckelord :Celia; Pippi; Mafalda; rebeldía; cuestionamiento; crítica política; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Esta tesina aparte de la observación de que en la literatura del siglo pasado existen varios personajes niñas que rompen con la imagen de una niña como débil y frágil. La hipótesis de este estudio es que hay un personaje estereotípico de una niña rebelde en diferentes tipos de obras publicadas en el siglo XX, que tienen crítica política. LÄS MER

 4. 4. Avledningsmetoder vid procedurrelaterad smärta hos barn : en forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lena Andersson; Nina Karlsson Forsberg; [2013]
  Nyckelord :Pain management; Procedural pain; Child; Distraction;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vad är det för fel på den där då? : en fokusgruppstudie om studenters attityder till psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Sandra Forsberg; Nina Nilsson; [2011]
  Nyckelord :attitudes; mental illness; mental disability; students; treatment; attityder; psykisk sjukdom; psykiskt funktionshinder; studenter; bemötande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att få kunskap och förståelse för vilka attityder högskolestudenter kan ha till psykisk sjukdom och personer med psykiska funktionshinder. De forskningsfrågor som besvarades var: Hur resonerar studenter om psykisk sjukdom och personer med psykiska funktionshinder? Hur i det vardagliga talet reproduceras studenternas attityder till psykisk sjukdom och personer med psykiska funktionshinder? För att besvara forskningsfrågorna genomfördes samtal i fokusgrupper med högskolestudenter från olika utbildningsprogram. LÄS MER