Sökning: "Nina Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Nina Hansson.

 1. 1. Patienters upplevelser i väntan på livsviktigt organ : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Josefine Hansson; Nina Tengdahl; [2020]
  Nyckelord :emotions; hope; organ transplant; patient experience; waiting list;

  Sammanfattning : Background: Organ transplantation is an established form of treatment applied worldwide, which saves many lives. There is however, an imbalance between supply and demand for organs, which means that the patients on the waiting list for organs often have to stay there for a long time. In worst case, they die before a suitable organ is found. LÄS MER

 2. 2. Stödord som en metod för läs- och skrivutveckling : En studie om hur stödord används som ett hjälpmedel i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Nina Hansson; Pernilla Bassmann; [2019]
  Nyckelord :Key words; grade 3; text content; subject text; student texts; SFL; ideational function; textual function; Stödord; årskurs 3; textinnehåll; källtexter; elevtexter; SFL; ideationell metafunktion; textuell metafunktion;

  Sammanfattning : Studien har som mål att undersöka om stödord är en fungerande metod för att välja ut relevant information ur en faktatext i två klasser i årskurs 3. 31 elever deltar i studien. Eleverna väljer stödord ur en text de läser och skriver sedan en egenproducerad text med utgångspunkt i källtexten. LÄS MER

 3. 3. “Vi är viktiga för förskolan!” - En uppsats om hur vikarien upplever och hanterar sin roll i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nina Hansson; Kajsa Pålsson; [2019]
  Nyckelord :Fenomenologi; förskola; intervju; upplevelser; vikarier;

  Sammanfattning : Fokus i media ligger på stora barngrupper, bristen på utbildad personal samt den ordinariepersonalens arbetssituation inom förskolan. Vår upplevelse från den verksamhetsförlagdautbildningen har gjort oss nyfikna på hur vikarien upplever sin roll och plats i förskolansverksamhet med tanke på de diskussioner som förs i media. LÄS MER

 4. 4. "...den känslan hängde med jättemånga år"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nina Karic; Lisa Hansson; [2019]
  Nyckelord :compassion fatigue; copingstrategier; handledning; påverkan; socialt stöd;

  Sammanfattning : Arbetet som socionom innebär att gång på gång exponeras för andra människor starka känslor och kan i förlängningen leda till att den yrkesverksamma blir känslomässigt dränerad. Denna studie syftar till att undersöka hur socionomer, verksamma klientnära och behandlande, inom barn och familj, upplever att de påverkas av att arbeta med tunga ärenden. LÄS MER

 5. 5. Visa vad du kan, så får vi snart veta : en studie om elevers användning av representationsformer inom problemlösning vid olika svårighetsgrader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Pernilla Bassmann; Nina Hansson; [2019]
  Nyckelord :Heddens theory; different forms of representations; rich problems; closed problems; grade 2; Heddens teori; representationsformer; rika problemlösningar; slutna problemlösningar; årskurs 2;

  Sammanfattning : Studien har som mål att upptäcka hur elevers lösningar skiljer sig vid tre olika svårighetsgrader inom slutna problemlösningar i årskurs 2. Trettiofyra34 elever deltar i studien och genomför sex stycken problemlösningsuppgifter. Teoretiskt vilar studien på ett ramverk över representationsformer och Heddens (1986) teori. LÄS MER