Sökning: "Nina Hjalmarsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nina Hjalmarsson.

 1. 1. Spegel, spegel på väggen där, språkrören jämställda i Sverige är? : En kvantitativ bildanalys av Miljöpartiets två språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin i fyra svenska tidningar.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nina Hjalmarsson; Linn Lybäck; [2016]
  Nyckelord :bildanalys; genus; journalistik; medieforskning; Miljöpartiet; språkrör;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen undersöker hur Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och dåvarande språkrör Åsa Romson, framställs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet under två perioder i svensk politik. Detta undersöks ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Finns det en inofficiell eller dold skönlitterär kanon i skolans lägre åldrar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Nina Hjalmarsson; Jesper Johansson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om ett idag debatterat ämne, nämligen om en litterär kanon. Detta kan kortfattat beskrivas som en samling litterära verk som skall föredras framför andra. Studien fokuserar på barn i de yngre åldrarna i skolan. LÄS MER