Sökning: "Nina Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Nina Lindgren.

 1. 1. Bara döda fiskar följer strömmen : En retorisk analys av den nationella pandemigruppens legitimering av sin strategi under covid-19-pressträffarna

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nina Aronsson; THi Lindgren; [2021]
  Nyckelord :kriskommunikation; myndighetskommunikation; retorik; ethos; logos; pathos;

  Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är retorik under en pågående kris. Studien syftar till att undersöka de retoriska elementen i den nationella pandemigruppens budskap under de samordnade pressträffarna till följd av covid-19-pandemin. LÄS MER

 2. 2. Samverkan i detaljplaneprocessen : En kartläggning av verksamhetsprocessen för exploatördriven detaljplanering

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Karolina Mikkonen; Nina Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Detailed development planning; municipality; private developer; Byggherredriven detaljplanering; exploatör; kommun;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har detaljplaneprocessen fått kritik för att vara ineffektiv och en bromskloss för samhällsbyggandet. Samtidigt rapporterar flera länsstyrelser att kommuners kunskap gällande detaljplanering har sjunkit. LÄS MER

 3. 3. "Det var väl inte så farligt!" : En kvalitativ studie av mötet mellan myndigheter och kvinnor som är utsatta för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nina Lindgren; Nazanin Pazani; [2020]
  Nyckelord :intimate partner violence; battered Women; normaliseringsprocess; våld i nära relation; myndighetskontakt; myndighetsinsatser; normaliseringsprocess;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar till att undersöka hur kvinnor som utsatts för våld i nära relation upplever bemötandet av myndigheter när de söker hjälp. Myndigheterna som främst ligger till fokus är polismyndigheten och socialtjänsten. LÄS MER

 4. 4. Controllern : en roll i förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Natalie Lindgren; Nina Westergren; [2019]
  Nyckelord :controller; controllerroll; produktion; analys; kommunikation; IT-lösningar;

  Sammanfattning : Samhällets teknikutveckling har bidragit till att organisationer och yrkesroller förändras. En av de yrkesroller som förändras och påverkas av IT-lösningars nya möjligheter är controllern. Det finns en brist på studier som undersöker teknikens inverkan på controllerrollen och dess arbetsuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Las niñas, la rebeldía y la política

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Madeleine Forsberg; [2016]
  Nyckelord :Celia; Pippi; Mafalda; rebeldía; cuestionamiento; crítica política; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Esta tesina aparte de la observación de que en la literatura del siglo pasado existen varios personajes niñas que rompen con la imagen de una niña como débil y frágil. La hipótesis de este estudio es que hay un personaje estereotípico de una niña rebelde en diferentes tipos de obras publicadas en el siglo XX, que tienen crítica política. LÄS MER