Sökning: "Nina Lindqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Nina Lindqvist.

 1. 1. La triple identidad del personaje Sayonara en La novia oscura de Laura Restrepo

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Maria Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :poscolonialismo; euro-centrismo; Laura Restrepo;

  Sammanfattning : En el presente trabajo hacemos un análisis de la novela La novia oscura de la escritora colombiana Laura Restrepo. El objetivo de este trabajo es investigar la triple identidad de la protagonista Sayonara. Ella representa tres personajes; La Niña, Sayonara y Amanda y juntas foman una triple identidad. LÄS MER

 2. 2. Textsamtal i den tidiga läsutvecklingen : En studie utifrån ett lärarperspektiv på undervisningen i textsamtal och läsförståelse i grundskolans tidiga åldrar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linn Rust Lindqvist; Nina Alnehem; [2016]
  Nyckelord :textsamtal; lässtrategier; läsförståelse; reciprocal teaching; strukturerade textsamtal;

  Sammanfattning : Det här arbetet behandlar textsamtal i den tidiga läs- och skrivutvecklingen samt hur textsamtal gynnar elevers utveckling av läsförståelse. Strukturerade modeller av textsamtal är bevisligen mer effektiva i syfte att utveckla elevers läsförståelse. LÄS MER

 3. 3. Vi flyter inte över klassgränserna. : Några lärares tankar kring och syn på arbete i arbetslag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Nina Lindqvist; Angelica Eriksson; [2011]
  Nyckelord :collective work situations; forced collegiality; Samarbete; samverkan; balkanisering; arbetslag; grupp;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare tänker kring och ser på arbetet i arbetslag och samverkan. Studien bygger på ett fenomenografiskt vetenskapligt förhållningssätt och är baserade på kvalitativa intervjuer för att ta reda på några lärares uppfattningar och syn på arbetet inom och utanför arbetslaget. LÄS MER