Sökning: "Nina Moritz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Moritz.

  1. 1. Kooperativt spelande : en testdesign till spelet Yellowfield Spacetravels som samarbetsspel

    Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign, teknik och lärande

    Författare :Nina Moritz; [2011]
    Nyckelord :spel; speldesign; kooperativt spelande; spelprototyp; iterativ design; spelanalys;

    Sammanfattning : This report is about finding the cooperative elements in games and making a boardgame based on them. I tested different computer games and boardgames to try and get the cooperative elements and then I make a boardgame based on what I found. LÄS MER