Sökning: "Nina Nevalainen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nina Nevalainen.

 1. 1. Vuxna individers erfareheter av motivation till livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elise Bodin; Nina Nevalainen; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Empowerment; Lifestyle; Self-management; Egenmakt; Livsstil; Självstyrning; Typ 2-diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes typ 2 är en folksjukdom som ökar globalt. Hanteringen av diabetes typ 2 innebär ett stort ansvar för individen för att inte utveckla allvarliga komplikationer. Sjuksköterskan har ett ansvar att utbilda och motivera individer med diabetes typ 2 för att förenkla utförandet av olika livsstilsförändringar. LÄS MER

 2. 2. Effects of glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) on mouse fetal ventral mesencephalic tissue

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för biologi och kemiteknik

  Författare :Nina Nevalainen; [2008]
  Nyckelord :Parkinson s disease; dopamine; glial cell line-derived neurotrophic factor GDNF ; ventral mesencephalon; astrocytes;

  Sammanfattning : The symptoms of Parkinson's disease occur due to degeneration of dopamine neurons in substantia nigra. It has been demonstrated that glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) is a potent neurotrophic factor when it comes to protect and enhance survival of dopamine neurons in animal models of Parkinson's disease. LÄS MER