Sökning: "Nina Nyberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nina Nyberg.

 1. 1. När bristande kommunikation leder till vårdlidande: En litteraturstudie över hur sjuksköterskor kan överbrygga språkbarriärer.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nina Gustafsson; Rickard Nyberg; [2016-06-07]
  Nyckelord :Omvårdnad; Språkbarriärer; Vårdlidande; Överbryggning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är beroende av verbala och icke-verbala signaler, vilka styrs avspråk och kultur. Språkbarriärer har setts påverka kvaliteten på omvårdnadsarbetet i och medatt patienter får svårare att uttrycka symtom och känslor, vilket leder till att sjuksköterskor fårsvårare att tolka patienters behov. LÄS MER

 2. 2. Fem pojkar är fler än fyra flickor : – En jämförande studie om jämställdhet i svenska barnprogram 1978, 1992 och 2007

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Lovisa Nyberg; Nina Jonsson; [2007]
  Nyckelord :Children; television; children’s programmes; adults; stereotype; gender role; norm; equality;

  Sammanfattning : The purpose of this BA-thesis is to examine how many girls, boys, women and men who appear in children’s programmes in the years 1978, 1992 and 2007. We have also studied if they are described as typical gender role stereotypes and we have looked at the power conditions between girls and boys, women and men and children and adults. LÄS MER