Sökning: "Nina Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Nina Persson.

 1. 1. Lärares syn på skolans värdegrundsuppdrag i grundskolan och grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linda Lejdemark; Nina Persson; Therese Vuolle; [2020]
  Nyckelord :ekologisk modell; intervjuer; KASAM; lärare; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Ökade kunskapskrav i skolan har gjort att psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga. I Lgr 11 och Lsär 11 har kraven på de enskilda eleverna ökat vilket medfört att många blivit stressade och mår dåligt i skolan. LÄS MER

 2. 2. Hur lärarnas arbetssätt påverkar elevernas attityd till matematikämnet på högstadiet : En kvantitativ studie om sambandet mellan lärarnas arbetssätt och elevernas föreställning kring matematikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nina Persson; [2019]
  Nyckelord :Arbetssätt; attityder; elever; högstadiet; matematik; matematikundervisning; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med kvantitativa metoder undersöka hur lärarens arbetssätt påverkar elevernas attityd till matematikämnet på högstadiet. Arbetet baseras på en enkätundersökning som genomfördes bland elever i årskurs 7 på samma skola samt observerades deras matematiklektioner. LÄS MER

 3. 3. Förberedelserum eller operationssal - jämförelse i patienters upplevelse av oro

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Gabriella Persson; Nina Frövik; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Smärta vid primär dysmenorré i förhållande till fysisk aktivitetsnivå - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Nina Persson; Hannea Andersson; [2018]
  Nyckelord :Primär dysmenorré; fysisk aktivitet; smärta; kvinnohälsa; mensvärk; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : BAKGRUND. Primär dysmenorré, även kallat menstruationssmärtor, är ett vanligt tillstånd som ca 60–90% av menstruerande kvinnor besväras av. Det visar sig ofta som en krampande känsla i magen. Ryggsmärtor, huvudvärk och fatigue är också vanliga besvär. LÄS MER

 5. 5. The visible hand of the central bank: Evidence from the ECB's Corporate Sector Purchase Program

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Hampus Persson; Nina Lundén; [2017]
  Nyckelord :Central bank supply shocks; unconventional monetary policy; asset purchase programs; corporate credit spreads;

  Sammanfattning : On March 10, 2016 the ECB surprised financial markets by announcing the latest measure taken under its unconventional asset purchase programs, the CSPP. Through this program the ECB is purchasing corporate bonds and aims to support bond valuations through supply shocks. LÄS MER