Sökning: "Nina Rydström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nina Rydström.

 1. 1. Våga. Våga pröva. Våga pröva nytt. : Modernt ledarskap från politik till praktik

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Nina Jidetoft; Lotta Rydström; [2017]
  Nyckelord :Kvalitetsteknik; ledarskap; polismyndigheten; ledarskapsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med kunskapsutveckling kring framgångsfaktorer och utmaningar för strategiska ledare, inom Polismyndig-heten, för praktiserandet av ett modernt ledarskap. Studiens teoriavsnitt avgränsades till artiklar och litteratur som berör offentligt ledarskap och tillhörande ledarskapsutveckling med avseende på ett tillits-perspektiv – exempelvis; övergången till det moderna ledarskapet, rollen av organisationskulturen samt ständigt förbättringsarbete. LÄS MER

 2. 2. Stela svenskar och dynamiska danskar? : En studie av ungdomars situation på den svenska arbetsmarknaden, med infallsvinklar på hur ungdomsarbetslösheten kan sänkas

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elin Bengtsson; Nina Rydström; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ungdomsarbetslösheten i Sverige är en av de högsta i Europa och det finns inga tecken på att nivån är på väg att vända nedåt. De arbetsmarknadspolitiska reformer som har genomförts kan kritiseras för bristande bidrag till en sänkt ungdomsarbetslöshet, exempelvis är det endast ett fåtal av nystartsjobben som leder till fortsatt anställning och den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar medför stora dödviktskostnader. LÄS MER