Sökning: "Nina Sälgmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Sälgmark.

  1. 1. En ny identitet genom andlighet : En studie an andligheten i Tolvstegsprogrammet och hur det hjälper missbrukare till frihet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Nina Sälgmark; [2017]
    Nyckelord :addiction; higher power identity; psychology of religion; spirituality; twelve step program; erikson;

    Sammanfattning : .... LÄS MER