Sökning: "Nina Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Nina Sweden.

 1. 1. Lärdomar från coronapandemin för en hållbar utveckling av idrotten : En kvalitativ fördjupning om hur restriktioner har påverkat idrottsverksamhet för barn- och ungdomar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nina Blomberg Zanders; [2022]
  Nyckelord :Adolescent; Children; Covid-19; Salutogenes; Sports Clubs; Sports Organizations; Sport Participation; Youths; The Corona pandemic; Barn; Coronapandemin; Covid-19; Idrott; Idrottsförening; Ungdomar; Salutogenes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av barn och ungdomar i Sverige är aktiva inom en idrottsförening. Coronapandemin har påverkat idrottsrörelsen med olika restriktioner, rekommendationer samt nedstängningar under åren 2020–2022. LÄS MER

 2. 2. Lady Almoners - kuratorer inom hälso- och sjukvården: socialarbetare i en medicinsk kontext : En kvalitativ studie om socialt arbete på ett sjukhus

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nina Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Lady almoner; Social workers; Counselor in medical health care; Counselor; Profession; Certification; Legitimacy; Further education; Corona pandemic; Kurator i hälso- och sjukvården; Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator; Medicinsk kontext; Medicinsk arbetsmiljö; Legitimation; Profession; Vidareutbildning; Coronapandemin;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att öka kunskapen om kuratorer inom hälso- och sjukvården och deras upplevelser av att jobba i en medicinsk kontext samt de eventuella utmaningar och möjligheter det innebär. Socialt arbete bedrivs i stor omfattning inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskans upplevelser av spinal rörelsebegränsning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nina Jönsson; Emelie Stackelberg; [2022]
  Nyckelord :The ambulance nurse; experiences; care; spinal injury; spinal restriction; trauma; Ambulanssjuksköterskan; upplevelser; omhändertagande; spinal skada; spinal rörelsebegränsning; trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trauma förekommer över hela världen och olyckor står för den främsta dödsorsaken hos personer under 45 år, både internationellt och nationellt. Trauma är en av de vanligaste orsakerna till akuta skador i halskotpelaren och halsryggmärgen. LÄS MER

 4. 4. "Även solen har sina fläckar" : Ensamhet hos svenska spanienpensionärer på solkusten – en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nina Fischer; [2022]
  Nyckelord :Loneliness; Elderly; Isolation; Health; Spain; Context; Diakonia; Social work; Swedish retirement; Migration; Ensamhet; Äldre; Isolering; Hälsa; Spanien; Sammanhang; Diakoni; Socialt arbete; Svenska pensionärer; Migration;

  Sammanfattning : The phenomenon of Swedish retirement choosing to emigrate abroad is increasing. Spain is a popular destination, partly for the climate, but also for the Cheaper living standards. Moving abroad in old age does not just have to mean happiness. LÄS MER

 5. 5. "Men vad ska du dit å göra?" Lesbiska präster i Göteborgs stift

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nina Konnebäck; [2021-10-04]
  Nyckelord :The diocese of Gothenburg; woman priest resistance; the gay predicament; LGBT; Christian vocation; phenomenological method; Göteborgs stift; kvinnoprästmotstånd; the gay predicament; HBTQ; kallelse; fenomenologisk metod;

  Sammanfattning : The diocese of Gothenburg is one of thirteen dioceses in the Church of Sweden. The diocese carries a history of a resistance towards female priests as well as LGBT people even though the theological development has been liberal since the mid 1990’s. LÄS MER