Sökning: "Nina Tegar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nina Tegar.

 1. 1. Det är svårt att vara mig… : Om skolelever som kategoriserar sig som högkänsliga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Nina Eklund Tegar; [2014]
  Nyckelord :High sensitivity; introvert; special education; learning environment; teachers´ attitudes.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyze the problems caused by students that characterize themselves as highly sensitive. The issue of high sensitivity and other categorizations are fiercely debated in the research. This empirical study was conducted in light of literature about high sensitivity, pedagogies, and interview methods. LÄS MER

 2. 2. Skolan i Dagens Nyheter : Specialpedagogik, politiska intentioner och mediaspråk - en textanalys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Hallström; Nina Tegar; [2008]
  Nyckelord :Education debate; media; text analysis; teacher; school.; Utbildningsdebatt; media; textanalys; specialpedagogik; skola.;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete skrivs inom specialpedagogik som fördjupningsspecialisering, därför ligger fokus på specialpedagogik som verksamhetsfält, diskurs och som synsätt.I Sveriges största morgontidning Dagens Nyheter har det länge förts en livfull diskussion angående skolan och dess aktörer. LÄS MER