Sökning: "Nina lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Nina lindström.

 1. 1. Sveriges syn på kärnvapen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Lindström; Shaila Berglund; [2023]
  Nyckelord :kärnvapen; diskurs; Nato; nedrustning; TPNW; FN; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur diskursen kring kärnvapen har förts i svensk media under åren 2014, 2017 och 2022. Detta med bakgrund till det säkerhetspolitiska läget år 2014 med Rysslands invasion av Krim-halvön, antagandet av TPNW i FN 2017, samt Sveriges ansökan om Nato-medlemskap 2022. LÄS MER

 2. 2. Longitudinal analysis of the certificate chains of big tech company domains

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sebastian Klasson; Nina Lindström; [2021]
  Nyckelord :certificate authorities; CA; certificate chains; certificates; certificate validation; HTTPS; network security; internet security; PKI; Project Sonar; SSL; TLS; X.509;

  Sammanfattning : The internet is one of the most widely used mediums for communication in modern society and it has become an everyday necessity for many. It is therefore of utmost importance that it remains as secure as possible. SSL and TLS are the backbones of internet security and an integral part of these technologies are the certificates used. LÄS MER

 3. 3. Artificiell intelligens för radiologisk diagnostisering av knäartros : Hur bildkvalitetsförsämringar påverkar en AI-programvaras diagnostisering

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Ida Hägnestrand; Nina Lindström Söraas; [2021]
  Nyckelord :knäartros; artificiell intelligens; bildkvalitet; röntgenbild; kontrast; brus;

  Sammanfattning : Framgången av mönsterigenkänning inom AI (artificiell intelligens) har skapat höga förväntningar om att AI ska kunna appliceras inom vården, framför allt inom radiologi. Det danska företaget Radiobotics har utvecklat en maskininlärningsbaserad programvara som diagnostiserar knäartros, för att assistera vårdpersonalen i deras arbete. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation som är betydelsefull för elevernas kunskapsutveckling i särskolan : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Irina Hägg; Nina Lindström; [2020]
  Nyckelord :bildstöd; kognitiv funktionsnedsättning; lärandet; särskola; tecken som stöd; tydligheten;

  Sammanfattning : Målet med denna studie var att utveckla kunskaper om sambandet mellan lärares val av kommunikationssätt och kunskapsutvecklingen hos elever med kognitiv funktionsnedsättning. Detta genom att undersöka vad lärare i särskolan använder för kommunikationsverktyg, och vilka kommunikationssätt som bidrar till att eleverna ska nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål. LÄS MER

 5. 5. "FAT SHAMING" : En analys av överviktiga kvinnor i amerikansk film

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lisa Eklöf; Nina Lindström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER