Sökning: "Ninel Frez Segovia"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ninel Frez Segovia.

  1. 1. Effekter av Aggression Replacement Training Program inom Kriminalvården

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Sorin Raduta; Ninel Frez Segovia; [2005]
    Nyckelord :empati; aggression; attityder; kriminalvård; empathy; attitudes; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka effekterna av aggressionsersättningsträning (ART) program på tre kriminalvårdsanstalter och två frivårdskontor. Huvudfrågeställningen som belyses i studien är: förändras deltagarna i ART-program med avseende på empati och attityder till kriminalitet? För att besvara dessa frågor har vi utfört för- och eftertester på tre kriminalvårdsanstalter och två frivårdskontor. LÄS MER