Sökning: "Ninni Wallfelt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ninni Wallfelt.

 1. 1. Utredning om integrering av hållbar utveckling i sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Dalarna

  L3-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ninni Wallfelt; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskestudenters upplevelse av den kliniska färdighetsträningen på Kompetenscenter : Fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskestuderande

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ninni Wallfelt; [2012]
  Nyckelord :Klinisk färdighetsträning; Kompetenscenter; sjuksköterskestuderande; sociokulturellt perspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syfte med denna studie var att belysa hur sjuksköterskestudenter upplevde den kliniska färdighetsträningen på Kompetenscenter. Metod: Den genomfördes som en empirisk studie med kvalitativ ansats där två fokusgruppsintervjuer med fem sjuksköterskestuderande i vardera utfördes. Deltagarna var mellan 22 och 30 år. LÄS MER

 3. 3. Riskfaktorer för postoperativ urinretention : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Ruth; Ninni Wallfelt; [2009]
  Nyckelord :postoperativa komplikationer; postoperativ urinretention; riskfaktorer; riskpatienter;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att ta reda på vilka faktorer som påverkar uppkomsten av postoperativ urinretention, POUR, i tidigt postoperativt skede. Artikelsökning har skett i databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. Artiklarna kvalitetsbedömdes utifrån en modifierad granskningsmall för artikelgranskning. LÄS MER