Sökning: "Ninni"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet Ninni.

 1. 1. “Jag ser edra själar ofta lysa mig till mötes i varma, djupa kvinnoögon” : En tematisk analys av Fem år i Kina av Ingeborg Wikander

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ninni Abenius; [2023]
  Nyckelord :Mission; kvinnlig mission; Kina; KFUK; missionsbrev;

  Sammanfattning : In this essay, Ingeborg Wikander's book Fem år i Kina has been examined through a thematic analysis method. The result showed three distinct categories, each with their own subcategories, which are: Wikander and the women, Wikander’s piety and Wikander, homesickness and national romanticism. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter i relation till universitetsstudenters akademiska self-efficacy

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ninni Englund Hackley; Madeleine Schyllert; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En god self-efficacy under studier visar sig vara avgörande för studenternas mående samt akademiska prestationer. Syftet med studien var att få mer kunskap om universitetsstuderandes erfarenhet av studier i relation till tron på den egna förmågan (self-efficacy). Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes med universitetsstudenter. LÄS MER

 3. 3. Från inhyrd arbetstagare till tillsvidareanställd hos kundföretag efter 24 månader - med utgångspunkt i berörda aktörers tolkning av den nya 12 a § uthyrningslagen och identifierade utmaningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ninni Henrysson; Annie Öberg; [2023]
  Nyckelord :Bemanningsbranschen; inhyrd arbetstagare; lag om uthyrning av arbetskraft; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 30 juni 2022 trädde nya lagförändringar i kraft efter att förslaget om reformerad arbetsrätt antagits. En av lagförändringarna var 12 a § i lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. LÄS MER

 4. 4. Att förlora en del av sig själv : En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser efter en mastektomi

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Miriam Fröjd; Ninni Henning; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förskollärares förhållningssätt och förutsättningar för utomhusundervisning : En kvalitativ studie om förskollärares syn på att bedriva undervisning utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Emma Ryttare; Ninni Schedin; [2023]
  Nyckelord :Förskola; utomhusundervisning; utomhuspedagogik; utomhusmiljö; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur förskollärare bedriver undervisning utomhus i förskolan. Med hjälp av kvalitativa intervjuer har vi undersökt hur förskollärare beskriver deras användande av utomhusmiljöer för undervisning. I analys av empirin har vi använt oss av en kvalitativ tematisk analys med pragmatismen som teori. LÄS MER