Sökning: "Nino Basic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nino Basic.

 1. 1. Flerspråkighet och AKK-användning : Upplevt socialt stöd bland flerspråkiga föräldrar med barn i behov av kommunikationsstöd

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Luz Solano; [2015]
  Nyckelord :AAC; multilingual parents; communication support; perceived support; AAC och mother tongue; flerspråkighet; AKK; kommunikationsstöd; social exkludering; modersmål och AKK; CAA y multilinguismo; sistemas aumentativos y alternativos; comunicacion aumentativa y alternativa; idioma materno; exclusion social;

  Sammanfattning : Studien undersöker flerspråkiga föräldrars erfarenheter av upplevt socialt stöd i föräldrarollen till ett barn med kommunikationsnedsättningar. Forskningsfrågorna berör även vilken betydelse stödet får för kontakten med barnet. LÄS MER

 2. 2. Internally Displaced Person in Georgia: Gaps in Law and Practice

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nino Mchedlishvili; [2014]
  Nyckelord :IDPs; Right to Housing; Non-discrimination; Eviction; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines three different conflicts in two different areas in Georgia, which created 254,000 Internally Displaced Persons (IDPs) in the country. This thesis examines whether Georgia fulfills its obligations under international law towards these two groups of IDPs. LÄS MER