Sökning: "Nishka Rani Jayagopal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nishka Rani Jayagopal.

  1. 1. Vandalism and social capital : A case study of Hovsjö, Södertälje

    Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbara byggnader

    Författare :Aman Kapoor; Nishka Rani Jayagopal; [2020]
    Nyckelord :vandalism; social capital; trust; integration;

    Sammanfattning : Vandalism is a form of a crime and threatens the safety and unity of a neighborhood. To inspect the issues of vandalism, a case study of Hovsjö in Södertälje is chosen. The area has most immigrants mainly from the Middle Eastern descent. LÄS MER