Sökning: "Nitric oxide NO"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Nitric oxide NO.

 1. 1. Effects of Proton Pump Inhibitors on the bioactivation of dietary nitrate during submaximal exercise

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Christopher Eff; [2018]
  Nyckelord :nitrate-nitrite-nitric oxide pathway; proton pump inhibitors; gender-specific metabolism; NaNO3-supplementation; submaximal load; blood pressure; VO2;

  Sammanfattning : Abstract Aim: The purpose of the study is to show the influence of Proton Pump Inhibitors (PPI in form of esomeprazole) on the bioactivation of dietary nitrate (sodium-nitrate solution) in submaximal exercise, through affecting the gastric pH. Method: Randomized, doubled-blinded, placebo-controlled and crossover study with six subjects (mean ± SD, age 29 ± 5years, height 170 ± 5 centimeters, weight 70 ± 5 Kg, BMI 24,36 ± 1,75 Kg/m2 blood pressure 119/ 77 ± 6 mmHg, 3 male and 3 female). LÄS MER

 2. 2. Investigation of Nitromethane Combustion Using Laser Induced Fluorescence

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Said Ali Said El-Busaidy; [2016]
  Nyckelord :Laser Induced fluorescence Nitromethane Combustion Chemiluminescence; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Pre-mixed nitromethane/air/nitrogen flames on a heat-flux burner are investigated at atmospheric pressure with equivalence ratios of =0.8 and =1.2. Flame thermometry and chemiluminescence spectrum were used to characterise the flame before carrying out saturated laser induced fluorescence on NO molecules. LÄS MER

 3. 3. Construction and Optimization of an Apparatus for Detection of Nitric Oxide through Faraday Modulation Spectroscopy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Oskar Tengberg; [2015]
  Nyckelord :laser; spectroscopy; nitric; nitrogen; oxide; monoxide; faraday; modulation;

  Sammanfattning : Faraday modulation spectroscopy (FAMOS) is a technique for detection of paramagnetic molecules. By applying a magnetic field over a gaseous sample, the presence of paramagnetic species will rotate the polarization plane of light, addressing a transition in such a species. LÄS MER

 4. 4. Effect of Antibacterial Mouthwash on Basal Metabolic Rate in Humans : A Randomized, Double-blinded, Cross-over Study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Blenda Agell; [2013]
  Nyckelord :nitrate; nitrite; nitric oxide; basal metabolic rate; antibacterial mouthwash; mitochondrial efficiency;

  Sammanfattning : The use of mouthwash is a common complement to oral care. However, the physiological implication of this use, besides of effects on oral hygiene, is poorly known. The research of the gut micro flora and its implications on the host is a very active area of research today. LÄS MER

 5. 5. ­Hur påverkar dietärt nitrat muskelfunktionen och återhämtningen vid styrketräning? : En pilotstudie i samarbete med Karolinska Institutet och Åstrands laboratoriet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)Biomekanik och biomedicin

  Författare :Kristin Jakobs; [2011]
  Nyckelord :Dietary nitrate; nitrite; Nitric oxide; strength training; strength endurance; Dietärt nitrat; nitrit; kväveoxid; kvävemonoxid; styrketräning; uthållighet;

  Sammanfattning : Forskning om människans fysiologi och hur den fungerar uppdateras dagligen. Inom idrottens värld testas nya som gamla, naturliga som onaturliga preparat och träningsmetoder kontinuerligt, allt för att optimera en idrottares prestation. Ett ämne som det forskas mycket om idag är kvävemonoxid och dess påverkan i kroppen. LÄS MER