Sökning: "Nizar Hussain"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nizar Hussain.

  1. 1. Politik i Retorik och Praktik. : En studie av Folkpartiets invandrarpolitik från 1990-2009

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Nizar Hussain; [2011]
    Nyckelord :Invandrarpolitik; Folkpartiet; Motioner; Partiprogram;

    Sammanfattning : Invandrarpolitik är ett omdiskuterat ämne i Sverige. Alla partier som befinner sig i riksdagen eller som har varit representerade i riksdagen har åsikter och förslag till invandrarpolitik, en vissa partier har mer eller mindre fokus på det området. LÄS MER