Sökning: "Njals saga"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Njals saga.

 1. 1. Gemensamma strukturer i isländska sagor

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Stefan Hansson; [2012]
  Nyckelord :analysis; components; constants; Edda; folktale; functions; icelandic tales; litterature; morphology; Njals Saga; structure; tale; variables; Vladimir Propp;

  Sammanfattning : This paper is a morphological structure-analysis of icelandic tales to determine their common and distinguishable components in relation to one another and to the russian folktale with Vladimir Propp’s book Morphology of the Folktale (1968) as theoretical basis. The paper looks at the Poetic Edda and Njals saga and the functions of the actions for each other and for the story as a whole. LÄS MER

 2. 2. Hur Njáll blev Njal men inte Njål : Om isländska sagonamn i svensk översättning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Karolina Andersdotter; [2010]
  Nyckelord :Njals saga; fornisländska; översättning; personnamn;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka strategier som använts för att översätta personnamn från fornisländska till nusvenska i fem översättningar av Njals saga. Syftet är att utreda om det finns någon systematik i hur isländska språkelement behandlas när de saknas i svenskan (till exempel diftonger): behålls den isländska formen eller ersätts den med språkelementet som det utvecklats i svenska? Vidare undersöks översättarnas eventuella principer kring namn och namnelement som finns i nusvenska. LÄS MER

 3. 3. Finkultur Versus Fulkultur : En studie i hur lärare och elever förhåller sig till historiska källor kontra historiebaserad populärkultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Youssef Ghazala; [2009]
  Nyckelord :Analysmetod; Elevintervju; Elevenkät; Historiska källor; Historiska Länkar; Historiska referenser; Populär Historia; Populärkultur med historiskt tema; Populärkultur; Repertoar; Subjektiv Relevans; Dataspel; Lajv; Finkultur; Fulkultur;

  Sammanfattning : History has always been a doctrine with several qualities. Control over historical documentation has long served as a power tool for great men, where the victor wrote history as he or she wanted to. LÄS MER

 4. 4. Kvinnans roll i den isländska sagan : en genusanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kulturvetenskap

  Författare :Anneli Åkerström; [2002]
  Nyckelord :vikingatidens religion; isländsk saga; Grette den starkes saga; Njals saga; kvinnoroll; genusstudier; genussystemet;

  Sammanfattning : Jag vill i den här uppsatsen ge mig in i en värld där ära och heder ständigt står på spel. En värld där ett enda illa valt ord kan orsaka en släktfejd och få förödande konsekvenser vad det gäller att skörda människoliv. Världen är ganska fåordig och enkel, känslorna är raka och direkta. LÄS MER