Sökning: "Njegoslav Babic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Njegoslav Babic.

  1. 1. Vakter mellan polis och krögare : en studie om förutsättningar för vakters arbete

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

    Författare :Njegoslav Babic; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER