Sökning: "Njomëza Bilalli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Njomëza Bilalli.

  1. 1. En granskande studie om kommunikation, konflikthantering, organisationsteori och tolkning vid en specifik verksamhet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Njomëza Bilalli; Ariana Haziri; [2010]
    Nyckelord :organization theory; communication; social and individual factors; conflict management; staff and the patients;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om organisationsteorier, konflikthantering och kommunikation, i syfte på att upprätthålla så bra miljö som möjligt i organisationen. Under studiens gång kommer vi att fokusera på personalen vid psykiatriska kliniken och kommer i samband med detta att utesluta patienternas yttranden. LÄS MER