Sökning: "Njursjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Njursjukdom.

 1. 1. Maropitants effekt och användningsområden hos katt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Magnusson; Ida Svensson; [2018]
  Nyckelord :antiemetika; Cerenia; maropitant; katt; illamående; kräkning; premedicinering;

  Sammanfattning : Med frågeställningen om maropitant regelmässigt bör ingå i premedicineringen av katt inför allmän anestesi som utgångspunkt, syftar studien till att med hjälp av vetenskaplig litteratur undersöka om fördelarna överväger nackdelarna vid administrering av maropitant vid premedicinering av katt. Syftet är också att undersöka vilka övriga effekter maropitant har vid administrering till katt. LÄS MER

 2. 2. Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats friska avseende felin kardiomyopati

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Follby; [2018]
  Nyckelord :hypertrofisk kardiomyopati; HCM; restriktiv kardiomyopati; RCM; screeningprogram; morbiditet; mortalitet; PawPeds; katt; pPrognos; frisk; gränsfall; annan diagnos;

  Sammanfattning : Felin kardiomyopati är den vanligaste förekommande hjärtpatologin hos katt och är även den främsta orsaken till kardiovaskulär mortalitet. Flera former av kardiomyopati förekommer, men hypertrofisk kardiomyopati (HCM) och restriktiv kardiomyopati (RCM) har visats vara de mest frekvent förekommande. LÄS MER

 3. 3. Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats sjuka avseende felin kardiomyopati

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Pettersson; [2018]
  Nyckelord :HCM; RCM; diagnos; kardiomyopati; avelsscreening; överlevnad; uppföljning;

  Sammanfattning : Cardiomyopathy is the most common type of heart disease in cats, and an international breeding program exist that aim to identify individuals affected with the two most common forms of cardiomyopathy; hypertrophic (HCM) and restrictive (RCM) cardiomyopathy. The diagnosis of HCM or RCM can be established by an echocardiographic examination. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av hälsa och välbefinnande under långvarig behandling av hemodialys : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emily Bengtsson; Lisa Larsson; [2018]
  Nyckelord :hemodialys; hälsa; patient; upplevelser; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter lever med kronisk njursjukdom som påverkar det dagliga livet. En försämring av njurfunktionen innebär att en kronisk njursvikt uppstår som kan leda till att behovet av dialys uppstår. En behandlingsform av dialys är hemodialys vilket innebär att blodet renas utanför kroppen. LÄS MER

 5. 5. ”Varför gör de inte som jag säger?” : en litteraturöversikt om faktorer som påverkar egenvård vid hypertoni

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Riine Javdan; Flora Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Egenvård; Främjande faktorer; Följsamhet; Hindrande faktorer; Hypertoni;

  Sammanfattning : I Sverige beräknas 1,8 miljoner människor ha hypertoni. Obehandlad hypertoni kan leda till bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njursjukdom. Behandling för hypertoni kan innefatta både medicin och egenvård. Sjuksköterskan är ett viktigt stöd för patienten i dennes egenvård. LÄS MER