Sökning: "Njurtransplantation"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Njurtransplantation.

 1. 1. Njurdonatorers upplevelser av utredningsprocessen och deras beslut om donation till anhörig

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Unni Nilsson; Beatrice Strand; [2020]
  Nyckelord :Anhörig; Beslutsfattande; Levande donator; Njurtransplantation; Utredningsprocess;

  Sammanfattning : Svenskt: Bakgrund: Under 2018 utfördes 448 njurtransplantationer i Sverige, varav 144 var från levande donatorer. Njurdonation från en levande donator är förstahandsvalet eftersom det har visat sig medföra högre transplantatöverlevnad jämfört med en avliden donator. LÄS MER

 2. 2. När livet sätts inom parentes : En litteraturstudie om att leva med hemodialys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Aresköld; Anna Norberg; [2019]
  Nyckelord :Chronic kidney disease; experience; hemodialysis; Hemodialys; kronisk njursvikt; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (uremi) är ett av världens största hälsoproblem. I Sverige tillkommer cirka 1100 personer varje år som är i behov njurtransplantation eller dialysbehandling. Vid kronisk njursvikt genomgår personen behandling tre till fyra gånger i veckan och är uppkopplad till en dialysmaskin i fyra till fem timmar per gång. LÄS MER

 3. 3. Upplevd livskvalitet hos njurtransplanterade patienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Julia Bärjed; Viktoria Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Kidney transplantation; health-related quality of life; change; Njurtransplantation; hälsorelaterad livskvalitet; förändring;

  Sammanfattning : Bakgrund:Njurtransplantation är den lämpligaste behandlingen vid kronisk njursvikt. Efter njurtransplantationen påverkas patienternas livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Patienter med kronisk njursvikt och deras upplevelser av att leva med hemodialys : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ingela Rensbo; Rasmus Salin; [2019]
  Nyckelord :Living with; Chronic kidney disease; Hemodialysis; Experiences.; Att leva med; Kronisk njursvikt; Hemodialys; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Njurarnas huvudfunktioner har en vital roll och är en förutsättning till att upprätthålla kroppens balans. Kronisk njursvikt orsakar en kraftig reducering av funktionerna och i värsta fall kan njurarna helt sluta att fungera. Tillståndet leder till döden om inte dialysbehandling eller njurtransplantation genomförs. LÄS MER

 5. 5. Livet efter en njurtransplantation : ur mottagarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Zachrison; Elin Thudén; [2019]
  Nyckelord :Kidney Transplantation; Health Related Quality of Life; Njurtransplantation; Hälsorelaterad Livskvalitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Njurtransplantation är en av de främsta behandlingarna vid njursvikt, som resulterar i både positiva och negativa effekter för patienten.    Syftet: Syftet med denna uppsats var att ta reda hur mottagaren upplever sin hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL), fysiskt, psykiskt och socialt, efter en njurtransplantation. LÄS MER